उपकरण

AutoCAD सफ्टवेयरको साथ, स्वत: प्रोसेसिंग मेशिन, परीक्षण उपकरण र तातो परीक्षण मेशिनहरू टूलि, गरेर हामी प्रत्येक वर्ष कम्तिमा १० नयाँ मोडलहरू विकास गर्न सक्दछौं, हामीसँग काम गर्नुहोस्, र हामी तपाईंलाई प्रत्येक वर्ष १० नयाँ उत्पाद डिजाइनहरू प्रदान गर्नेछौं।

  • QR